Proje Türlerine Göre Destek Limitleri

(1) 2016 yılı için destek üst limitleri KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir:

A. Normal Araştırma Projeleri: 50.000TL

B. Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri: 100.000TL

c. Lisansüstü Tez projeleri: a. Yüksek Lisans Tez Projesi: 7.500TL

b. Doktora Tez Projesi: 15.000TL

c. Sanatta Yeterlik Tez Projesi:15.000TL

d. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi: 15.000TL

D. Araştırma Altyapı Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır.

E. Güdümlü Projeler: Komisyon kararına bağlıdır.

F. Sanayi İşbirliği Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır.

G. Bilimsel Toplantı Düzenleme Projesi:Komisyon kararına bağlıdır.

H. Hızlı Destek Projesi: 5.000TL.

İ. Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi: Dış kaynaklı proje bütçesinin %5’i ile sınırlıdır.

Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri 

(1)Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri ve uygulama ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

A. Projeler kapsamında üretilen bildirilerin sunulması amacıyla onaylanan bütçeler için ek bütçe desteği sağlanmaz.

B. Lisansüstü Tez Projeleri için ek bütçe desteği sağlanmaz.

C. Hızlı Destek, Bilimsel Toplantı Düzenleme ve Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projelerine ek bütçe desteği sağlanmaz.

D. Diğer proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı proje bütçesinin en fazla %50’ si ile sınırlıdır.