BAP İhale – Satınalma Esasları (2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)